Одржана је радионица о различитим сегментима сестринске професије

Под организацијом Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске одржана је радионица на којој се разговарало о различитим сегментима сестринске професије као што су законодавно-правни оквир, сестринска документација, регистар сестринске радне снаге, комуникација у сестринству, итд.

Директор Дома здравља је био један од предавача, а испред наше установе као учесник присуствовала је надзорна сестра Дома здравља Јелена Јанковић.