Разговор са сарадницима из МУП Челинац.

Боља и ефикаснија сарадња од заједничког је интереса и служи за становнике општине Челинац.