Свјетски дан здравља

Заједно са суграђанима обиљежили смо Свјетски дан здравља уз сарадњу са Средњошколским центром и ОО Црвени крст Челинац.
Бесплатним мјерењем крвног притиска, сатурације, шећера у крви и мјерењем тежине скренули смо пажњу на важност превентивних прегледа. Дом здравља је овогодишњим планом рада интензивирао превентивне прегледе које сматрамо нарочито важним за бољу здравствену заштиту становништва.
Наша планета наше здравље.