Новине у раду гинеколошког диспанзера

Од 01.09.2015. године у диспанзеру за заштиту жена ординира докторица Јелена Чоловић сваким радним даном од 07:00 - 13:00 часова. У наредном периоду планира се и рад у другој смјени о чему ћете бити благовремено обавјештени.

Заказивање прегледа је на телефон 551-044 а одговорна особа је медицинска сестра Миладинка Спасојевић

Све пацијенткиње које користе услугу гинеколошког диспанзера могу на број 065 / 930 - 989 добити додатне информације и објашњења у вези са својим стањем или обољењем.

Ову услугу могу користити слободно до 22:00 h