Породична медицина

Од 01.06.2015 године уведена је II смјена за породичну медицину која ради од 12:00х до 20:00х.

Пацијенти се примају путем заказивања на број 551/044. Тим пружа здравствену заштиту у матицним просторијама (радним просторијама). Поред тога у просторијама службе хитне помоћи ради: тим, доктор, сестра и возач у времену од 15:00х до 07:00х и пружа услуге из области ургентне медицине. Контакт телефон за СХП је 551-015 или 124.