Уручено рјешење о сертификацији Дома здравља Челинац

ЧЕЛИНАЦ - Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Драган Богданић уручио је данас директору Дома здравља "Свети Врачеви" Челинац Михајлу Ђурићу рјешење о сертификацији ове здравствене установе. 

Богданић је истакао да је ријеч о здравственој установи која је испунила све прописане стандарде сигурности и квалитета.

"Захваљујући напорима запослених, Дом здравља у Челинцу отишао је корак даље у настојању да унаприједи рад, а све с циљем да пацијенти ове општине добију што квалитетнију здравствену заштиту, а запослени безбједан и уређен систем рада", рекао је Богданић.

Процес сертификације завршен је у 14 домова здравља, болницама у Приједору и Требињу, 93 приватне апотеке и десет приватних специјалистичких амбуланти, док је у још око 40 здравствених установа овај процес у току.

Сертификација здравствених установа у систем здравствене заштите Републике Српске уведена је Законом о здравственој заштити 2009. године као нови приступ са фокусом на сигурност за све учеснике у процесу пружања здравствене заштите.

То је прописан поступак којим се оцјењује и потврђује да здравствена установа задовољава унапријед дефинисане и објављене стандарде сигурности у процесу пружања здравствене заштите. 

Процес сертификације спроводи Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске, а рјешење о сертификацији, на основу извјештаја Агенције, издаје ресорно министарство на период од четири године. Повремени надзор примјене стандарда у свакодневној пракси у овом периоду врши Агенција.

 

 

(Независне новине)