Од октобра до краја децембра промјена доктора без навођења разлога

Подсјећамо осигурана лица Фонда здравственог осигурања РС да у периоду од октобра до краја децембра имају могућност да промијене свог изабраног доктора породичне медицине, педијатра или гинеколога, без навођења разлога промјене.

Наиме, сви који из неког разлога желе да промијене доктора (промјена мјеста становања, незадовољство радом доктора и др.) требало би да то учине у ''редовном'' периоду који је предвиђен за промјену изабраног доктора, односно од 1. октобра до 31. децембра. У овом периоду процедура промјене је једноставнија, а потребно је да се осигураници обрате здравственој установи у којој ради доктор код којег желе да се региструју и да попуне одговарајуће обрасце изјаве о избору/промјени доктора.
Иначе, доктора је могуће промијенити и мимо за то предвиђеног периода, али само у одређеним околностима, односно неопходно је навести разлог промјене у складу са Правилником о садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту (нпр. промјена мјеста пребивалишта, одсуство изабраног доктора у дужем периоду итд.).
Такође, осигураници који још уопште нису изабрали свог љекара, требало би да то учине у поменутом периоду, а они који су регистровани у тим породичне медицине не морају то поново да раде, осим ако не желе да промијене доктора.
Регистрацију за тим породичне медицине осигураници могу да обаве у домовима здравља или у приватним амбулантама породичне медицине са којима Фонд има потписан уговор.
Подсјећамо да је од 2011. године омогућено родитељима да дјецу до шест година евидентирају и код педијатра за којег се опредијеле, односно женама старијим од 15 година да се евидентирају код свог гинеколога и да код њих одлазе директно, без упутнице. Осигурана лица могу да се опредијеле за једног од педијатара/гинеколога који се налазе на списку љекара који раде у здравственим установама у РС са којима Фонд има потписан уговор о пружању услуга из области гинекологије и педијатрије. О списковима љекара осигураници се могу информисати у пословницама Фонда, као и у домовима здравља.
Иначе, избор доктора породичне медицине није условљен мјестом пребивалишта, односно осигураници могу да изаберу породичног доктора у било којој општини у РС.

(Фонд здравственог осигурања РС)