13.4. у Специјалистичкој амбуланти са радом почиње Мишковић др Мишо - специјалиста неурохирургије

Од 13.4. у Специјалистичкој амбуланти са радом почиње Мишковић др Мишо - специјалиста неурохирургије.

Прегледи ће се обављати из области неурохирургије, прегледи и консултације за инвалидску комисију пацијената, обрада за боловање, припрема за операцију и друге области повезане са неурохирургијом.
Све додатне информације можете добити на број 051/491-880.