Стицање основних знања из хигијенског минимума

Захваљујемо свим субјектима који су указали повјерење нашој установи за стицање основних знања из хигијенског минимума који континуирано обављамо у предвиђеним временским роковима.