Рад доктора у служби педијатрије

Рад доктора у служби педијатрије биће организован по седмичном плану а о терминима присуства доктора можете се информисати на број службе 051/491-888 или на централни број Дома здравља 051/551-044.
Рад педијатријске службе обухвата све уговором планиране обавезе које су склопљене са Фондом здравственог осигурања Републике Српске, а односе се на примарну здравствену заштиту дјеце од 0 до 6 година. Прегледи и давање терапије за болесну дјецу, прегледи за имунизацију, имунизација и остали послови у савјетовалишту, систематски прегледи те све остале предвиђене услуге на располагању су за све кориснике.
Менаџмент ће и у будуће рјешавати све проблеме и изазове са којим са суочава ова, али и остале службе. Све и циљу приступачније и ефикасније здравствене заштите за становнике општине Челинац те у том погледу испуњавамо и надограђујемо наше капацитете.