Пословно-техничка сарадња са здравственом установом "СВЈЕТЛОСТ"

Успостављена пословно-техничка сарадња са здравственом установом "СВЈЕТЛОСТ" из
Бања Луке у контексту у којем ће доктор Бојан Козомара долазити петком у 12:00 часова и радити офтамолошке прегледе.
Цијена прегледа је 30,00 КМ - постоји могућност набавке наочала.