Историјат здравства на подручју Челинца

Све  до 1956.године грађани Челинца су своје потребе  здравствене заштите остваривали у тадашњим здравственим установама у Бања Луци. Потом је у Челинцу у непосредној близини зграде садашње станице полиције саграђен један мањи простор за потребе пружања здравствених услуга грађанима, у коме је амбуланта из Бања Луке отворила своју испоставу, како се то тада звало.Ту су свакодневно у трајању од 2 сата ординирали доктори који су долазили из Бања Луке ,долазили су др Бакир Ћукур, др Мухарем и др Милан Кесеровић, а потом др Чедо Алексић који 1958.године, по доласку са студија из Београда формира здравствену амбуланту . Амбуланта ради све до 1961.године, када се формира Здравствена станица у Челинцу у новосаграђеном монтажном објекту на локацији садашње новоизграђене стамбено пословне зграде у Челинцу у улици Краља Петра Првог Карађорђевића број 54.

Управник здравствене станице у Челинцу био је Владо Чађо 1961/1962. године.

Тада је Здравствена станица имала пет запослених, а љекари су долазили из Бања Луке.

Реорганзовањем здравства на нивоу бањалучке регије, Здравствена станица у Челинцу је прерасла у Дом здравља и радила у овом објекту све до 1975.године пружајући услуге грађанима у оквиру здравствених диспанзера. Пружане су стоматолошке, лабораторијске и услуге хигијенско епидемиолошке заштите становништву.

По завршетку садашње зграде Дома здравља у Челинцу, Дом здравља  као јавна здравствена установа преузима све послове из примарне здравствене заштите по диспанзерском моделу рада.

У међувремену отворене су подручне амбуланте у Дубрави Старој и у Поповцу, а потом и у Сњеготини Средњој, Бранешцима, Брезичанима и Јошавци. 

Због миграције становништва, које је резултирало смањење пацијената, затворене су амбуланте у Сњеготини Средњој, Брезичанима и Поповцу, док остале три подручне амбуланте у Дубрави Старој, Бранешцима и Јошавци и данас раде, као подручне амбуланте породичне медицине у саставу Дома здравља “Свети Врачеви” Челинац, које име носи од последњег рата. У бившој амбуланти у Сњеготини Средњој повремено се пружају услуге грађанима, а услуге обавља тим породичне медицине из Дубраве Старе.

Сви периоди од почетка пружања здравствене заштите на подручју општине па до данас су били за грађане Челинца врло важни, али период од 1975.године па до данас је приод у коме је дошло до веома убрзаног развоја у пружању здравствене заштите грађанима, како по обиму тако и по квалитету истих.

Ново саграђена зграда Дома здравља у Челинцу опремљена је компле
тном опремом, укључујући РТГ и ултразвучну дијагностику.
Дошли су нови кадрови и одређен број љекара специјалиста из пнеумофтизиологије и педијатрије и гинекологије, чиме је квалиет услуга примарне здравствене заштите дигнут на завидни ниво.  

Свој потпун препород како у обиму услуга, тако и по квалитету Дом здравља “Свети Врачеви” Челинац, доживио је реализацијом Програма ширења здравствене заштите становништву, реализацијом стратешких определења Републике Српске, што је подразумијевало прелазак на нови модел рада у складу са европских стандардима, а то је пружање здравствених услуга по меделу породичне медицине.

Дом здравља “Свети Врачеви” Челинац се међу првим домовима здравља у Републици Српској кандидовао за прелазак рада на модел породичне медицине.

Сваки почетак је веома тежак, па и овај.Ово определење пратили су одређени проблеми, пре свега недостатак финансијских средстава, али је било и одређених унутрашњих слабости.

За прелазак са диспанзерског модела рада, на медел породичне медицине било је неопходно обезбиједити: 
  • Едукацију и специјализацију медицинских радника,
  • Санирати зграду Дома здравља у Челинцу и зграду амбуланте у Јошавци,
  • Саградити објекте амбуланти породичне медицине у Дубрави Старој и Бранешцима,
  • Набавити и опремити све амбуланте породичне медицине, стандардима прописаном опремом,
  • Извршити организационо статусне промјене,
  • Израдити сва нова нормативна акта, од одлуке о оснивању, преко
  • Статута до правилника и упустава за рад по овом меделу,
  • Континуирано вршити специјализацију кадрова и њихово свакодневно усавршавање.
 
Дакле пред менанџментом Дома здравља и свим запосленим стајао је
велики задатак.

Одласком доктора на трогодишње специјализације, менанџмент је био принуђен да у одређеним интервалима редуцира рад  у подручним амбулантама, што грађани нису радо прихватали.

Регистрација грађана по тимовима породичне медицине ишла је веома тешко,а нарочито регистрација по подручним мбулантамапородичне медицине. Проблема је било и превише.

Међутим, чврстим определењем да се реализује модел породичне медицине, модел породичне медицине је успјешно реализован и окончан са завршетком реконструкције зграде Дома здравља у Челинцу и уређењем њеног околиша.

Едукација свих медицинских сестара и специјализација доктора породичне медицине је завршена.

Изграђене су двије амбуланте породичне медицине у Дубрави Старој и Бранешцима и реконструисана зграда Дома здравља у Челинцу и амбуланта породичне медицине у Јошавци.

Набављена је сва стандардом прописана медицинска опрема, уведене
електронске евиденције пацијената по тимовима породичне медицине.  
Извршена су усклађивања свих општих аката ове установе.
Извршена је акредитација амбуланти породичне медицине.  
Проширен је обим услуга у подручним амбулантама породичне медицине одређеним лабораторијским услугама, а у Дубрави Старој и Јошавци отворене су и апотеке.

Сада грађани Општине Челинац своје потребе здравствене  заштите остварују у пет амбуланти породичне медицине у згради Дома здравља и три подручне амбуланте породичне медицине у Дубрави Старој, Бранешцима и Јошавци, које воде специјалисти породичне медицине по тимовима (доктор и двије сестре) педијатријској амбуланти, двије зубне амбуланте, у добро опремљеној лабораторији у Челинцу и Дубрави Старој, РТГ ултразвучној дијагностици и Служби  хигијенско-епидемиолошке заштите и Служби хитне помоћи.  

Повремено се пружају специјалистичке услуге: гинеколошке, интернистичке, психијатријске, пулмолошке.

Опште правне и финансијско рачуноводствене и планско аналитичке послове, обављају посебно организоване организационе јединице.

Зато се период 2000-2010.година у раду ове здравствене установе са сигурношћу може назвати периодом препорода здравства у Челинцу.

Не може се заобићи чињеница да су развоју ове установе дали пре свега запослени у овој установи уз пуну подршку Општине Челинац, Министарства здравља и социјалне заштите, Фонда здравственог осигурања Републике Српске
 
Овом установом у посматраном периоду пун свој допринос дали су кадрови који су радили и кадрови који су руководили овом установом: Др Чедо Алексић, Васо Топић, Др Дане Поповић, Др Нијаз Гојачић, Др Винко Стјепчевић, Др Милорад Кузмановић, Др Младен Радоњић, Др Слободан Јунгић , др Михајло Ђурић и dr sci. dr med. Купрешак Драшко, данашњи директор Дома здравља “Свети Врачеви” Челинац.  
 
АУТОР: 
Гојко Ђурић

Задње новости

Нова докторка у Дому здравља "Свети Врачеви" у Челинцу

У Дому здравља "Свети Врачеви" у Челинцу почела је са радом др Драгана Ћирковић, која ће пружати услуге у Служби породичне медицине и Хитној медицинској служби.

Опширније...

Реализовано 23 бесплатних ултразвучних прегледа абдомена у Челинацу

У петак 5.7.2024. године реализовано је 23 бесплатних прегледа ултразвука абдомена. Превентивни прегледи су саставни дио свакодневних послова у Дому здравља Челинац.

Опширније...

Унапређење знања и размена искустава у области третмана рана

Предавање на тему Третман ране одржала је Смиља Маринковић главна медицинска сестра кардиохриругије УКЦ Републике Српске. Дом здравља Челинац ради на континуираном унапређењу нашег кадра.

Опширније...

mzrs
čelinac
fzors