Филм

Дом здравља је носилац примарне здравствене заштите за грађане општине Челинац.
Филм представља кратки садржај организације и услуга који се пружају у нашој установи."