Вакцинација

У претходној седмици вакцинисали смо 90 лица старијих од 65 година вакцином Фајзер.

Имунизација тече у темпу диктираном количином доспјелих вакцина у нашу Општину.

До сада пријављено је 1156 особа старијих од 65 година за имунизацију што представља 36% лица ове популације у нашој Општини.