Бројеви мобилних телефона

Бројеви мобилних телефона Службе хитне помоћи и Централе Дома здравља које грађани могу да користе у случају нестанка електричне енергије.